Граница на платно за движение, път, пътно платно и норми

Ако сте кандидат-шофьор и се подготвяте за изпит, или просто опреснявате знанията си, в тази статия ще припомним, какво е път, пътно платно, граница на платно за движение и другите конструктивни елементи на пътя.

Какво е път?

Път е есяка една земна площ, чието предназначение е главно за движение на превозни средства, пешеходци, велисипедисти и др. Улиците също така са вид пътища.

Всички пътища, които са предназначени за обществено ползване трябва да отговарят на условията за движение на участниците. Пътищата, които не се поддържат или стопанисват от държавата и не са отворени за общо ползване трябва да бъдат обозначени от този който ги стопанисва.

Всеки един от нас има правото да се движи по всички пътичща, които са обозначени за обществено позлване, СПАЗВАЙКИ правилата за движение по пътищата.

Какво е пътна лента?

Пътната лента е частта по дължина на пътя, като тя може да бъде очертана с маркировка (или неочертана). Пътната лента подсигурява движението на моторни превозни средства в една посока.

Какво е платно за движение?

Граница на платно за движение, път, пътни ленти и норми
Граница на платно за движение, път, пътни ленти и норми

Плтаното за движение представлява общата ширина на всички пътни ленти без пътния банкет. Едно платно за движение, може да се състои от няколко платна за движение разделение с различни по тип пътни маркировки.

Какво е граница на платно за движение?

Граница на платно за движение е тази линия, (може да бъде очертана или не с маркировка), която разделя платното за движение от другите части на пътното платно, като лента, тротоар, банкет или ленти за аварийно спиране. В днешно време, когато имаме и ние отделни платна за градски автобуси, линията която очертава платното също се явява граница на платно за движение. Важно е да знаете тези неща когато решавате листовки.

Какво е пътно платно?

Пътното платно представлява общата широчина на всички конструктивни елементи от пътя – платно за движение, острови на платното, тротоар и банкет.

Каква е разликата между пътно платно и платно за движение?

Разликата се състои в това че платното за движение е само тази част по която автомобилите и други превозни средства се движат. Докато пътното платно е съвкупност от всички пътни ленти плюс банкета или лентата за аварийно / принудително спиране.

Какво е пътен банкет?

Пътен банкет представлява тази част от пътя надлъжно, която ограничава платното за движение на МПС. Пътния банкем може да бъде както уктрепен, так и неукрепен.

граница на платно за движение
граница на платно за движение

Какъв елемент е тротоара от пътно платно за движение?

Тротоарът  представлява всяк една очертана, изградена или оградена надлъжна част от пътя със съответната за нея пътна маркировка. Тази маркировка ограничава пътно платно за движение и е предназначена само и единствено за пещеходци.

Какво е остров на пътно платно за движение?

Отровът на пътно платно е изграден очертан или ограден с маркировка участък от пътя, който не е предназначен за моторни превозни средства.

Какво в разделителна ивица от платно за движение?

пътно платно за движение
пътно платно за движение

Разделителната ивица се явява надлъжна част от пътя, като го разделя на няколко на.брой пътни платна. Тази ивица не е предназначена да движение на МПС.

Какво е обхват на пътя?

Обхвата на пътя включва в себе си всички платна за движение, тротоари, банкет, ивици, отводнителни канали и други, които ограничават пътя.

Предложени статии

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последни статии

Произволни статии